BESSEMS STAALARCHITECTUUR

STAALSKELETWONINGEN

VISIE

Een staalskeletwoning laat de bouwheer de nodige vrijheid voor de invulling van zijn project en van zijn budget, met beduidend meer ruimte voor eigen werk en fasering.

Ingenieur-architect Johan Bessems heeft met een honderdtal projecten inmiddels voldoende ervaring en erkenning verworven met de realisatie van staalskeletwoningen. Met een passie voor staal en rationeel bouwen tracht hij als zaakvoerder van het architectuurbureau Bessems Staalarchitectuur een budgetvriendelijk alternatief te bieden in het hedendaags bouwlandschap.

De traditionele bouwmethoden voldoen steeds minder aan de huidige eisen betreffende flexibiliteit en duurzaamheid. Een staalskeletwoning laat de bouwheer de nodige vrijheid voor de invulling van zijn project en van zijn budget, met beduidend meer ruimte voor eigen werk en fasering. Het ontwerp en de uitvoering van de woning worden ten allen tijde beoordeeld op de financiële en praktische haalbaarheid. Antwoorden op de meest gestelde vragen vind je alvast in de rubriek faq.

Met het behalen van de labels 'Energiebewust Architect' en 'BEN-voorloper' engageert de architect zich om de bouwheer te informeren en te begeleiden in zijn duurzaam bouwproject, met de nadruk op de geïsoleerde bouwschil en een bewuste toepassing van technieken. De labels zijn een initiatief van NAV, in samenwerking met het Vlaams Energieagentschap.

Bessems Staalarchitectuur blijft bewust een kleinschalig architectuurbureau, uitsluitend gericht op het ontwerp en de realisatie van nieuwbouw staalskeletwoningen. Traditionele projecten, verbouwingen en uitbreidingen worden niet meer in overweging genomen. Neem gerust contact op voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek.


Johan Bessems

2015
label 'BEN-voorloper'
NAV, VEA
2014
nationaal jurylid 'StudentenStaalprijs'
Infosteel
2013
award 'Meest Budgetvriendelijke Nieuwbouw'
staalskeletwoning te Gentbrugge
publicatie 'Buitengewoon Betaalbaar Bouwen'
2011
award 'Meest Budgetvriendelijke Nieuwbouw'
staalskeletwoning te Mater
publicatie 'Belgisch Budget Bouwboek'
2011
label 'Energiebewust Architect'
NAV, BVA, VEA
2009
gastdocent 'Staal in de Woningbouw'
Infosteel, NAV
Vitruvius Academy, Universiteit Gent, Artesis Hogeschool Antwerpen
2007
oprichting van architectenvennootschap
Bessems Staalarchitectuur bvba
Sint-Maria-Horebeke
2006
www.staalarchitectuur.be
website online
2004-2006
zelfstandig medewerkend architect (staalbouwprojecten)
Bontinck Architecture and Engineering **
Sint-Denijs-Westrem
2004
lid Infosteel (voorheen Staalinfocentrum)
2004
www.bessems.be
website online
2000-2004
zelfstandig medewerkend architect (staalbouwprojecten)
De Brabandere Architecten *
Gent
1996-2000
stagiair-architect en zelfstandig medewerkend architect (staalbouwprojecten)
Studio for Creative Engineering and Urban Planning
Gentbrugge
1996-2007
zelfstandig ingenieur-architect
Johan Bessems
Sint-Niklaas, Gent, Sint-Maria-Horebeke
1991-1996
opleiding burgerlijk ingenieur-architect (laureaat architectuurontwerp)
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Universiteit Gent

FOTO'S

BEKIJK WERVEN

FAQ

DOWNLOAD PDF

Wat is een staalskeletwoning?

Een staalbouwwoning maakt gebruik van een stalen draagstructuur en kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Met staalframebouw zijn vloeren en wanden samengesteld uit koudgewalste stalen profielen, analoog aan de uitvoering bij houtskeletbouw. Met staalskeletbouw wordt een skelet van warmgewalste stalen profielen gemonteerd als basis voor zelfdragende vloer- en wandelementen. Om de profielsecties en het totale gewicht te beperken, wordt het staalskelet berekend met scharnierende knooppunten. De projecten van Bessems Staalarchitectuur worden steeds opgericht op basis van een staalskelet.

Welke voordelen heeft een staalskeletwoning?

Het staalskelet alsook de vloer- en wandelementen worden gerealiseerd door een ervaren staalconstructeur. Na een grondige voorbereiding op plan en in het atelier worden de kolommen en liggers in een relatief korte tijd op de werf gemonteerd. De ruwbouwfase is minimaal afhankelijk van nadelige weersinvloeden. Door de scheiding van gevel, draagstructuur en binnenafwerking kan de bouwschil van een staalskeletwoning à la carte gerealiseerd worden.

Is een staalskeletwoning echt goedkoper?

De omvang van het project en de gebruikte materialen bepalen, net als bij een traditionele woning, de kostprijs. Een rationele, industriële uitvoering maakt het echter mogelijk om het benodigd budget enigszins te beperken, ofwel het gebouwd volume te vergroten. Een staalskeletwoning kan meer bewoonbare oppervlakte met ruimere glaspartijen aanbieden voor een gelijkaardige bouwkost. Een coherent ontwerp 'bedacht vanuit staalbouw' kan een besparing tot wel 20% opleveren. Het financieel voordeel verdwijnt echter naarmate de eisen voor afwerking en technieken verhogen.

Kan ik werken zelf (later) uitvoeren?

Een belangrijke troef van een staalskeletwoning is het potentieel aandeel eigen werk en fasering. Meer dan in een traditionele woning kan een doorsnee bouwheer zelf de droogbouw afwerking of (een deel van) de technieken uitvoeren. De korte ruwbouwfase wordt mogelijk gevolgd door een fasering van de resterende werken. De woning is bovendien vlugger en met minder afwerking bewoonbaar, zodat het benodigde budget ook beperkt of in tijd gespreid kan worden.

Kan ik met staal grotere overspanningen realiseren?

Een stalen ligger kan met een relatief beperkte profielhoogte grote lengtes bereiken. De afmetingen van de vrije ruimte worden bepaald door de overspanning van liggers en vloerdelen, of omgekeerd. Betonnen vloerelementen kunnen aanzienlijke overspanningen aan, waardoor de liggers ook meer belast worden en de profielsecties toenemen. Het is echter steeds de bedoeling om de schaal en de detaillering van het staalskelet terug te brengen naar de maat van een woning. Kleinere profielsecties leveren mogelijk ook een financieel voordeel. Het totale staalgewicht bepaalt immers de uiteindelijke kostprijs van de staalskeletwoning. Een gunstige stabiliteitsstudie en een economische uitvoering kunnen enkel resulteren uit een rationeel ontwerp en een correcte opvolging.

Kan de indeling van een staalskeletwoning eenvoudig gewijzigd worden?

In tegenstelling tot de traditionele bouwmethoden heeft de compartimentering van een staalskeletwoning geen dragende functie. In een latere fase zou de indeling dus gewijzigd kunnen worden zonder ingrijpende constructieve maatregelen. In de praktijk blijkt het verwijderen van de binnenafwerking echter minder vanzelfsprekend door de aanwezigheid van technieken of zelfs windverbanden. Het opdelen van een open ruimte is natuurlijk steeds mogelijk, de voorbereiding van de technieken mag hierbij evenwel niet vergeten worden.

Is een staalskeletwoning voldoende akoestisch geïsoleerd?

De akoestische prestatie hangt af van de massa en de isolatiewaarde van de respektievelijke delen van de bouwschil. Het eventueel ontbreken van massa wordt opgevangen door voldoende isolatie. Met de juiste keuze van gevelmaterialen en binnenafwerking kan een staalskeletwoning toch in een akoestisch belastende omgeving opgericht worden, bijvoorbeeld langs een drukke verkeersweg of dichtbij een spoorweg. Vloer- en wandsamenstellingen kunnen eenvoudig verbeterd en zwevend uitgevoerd worden. De akoestische kwaliteit van de binnenruimte is anderzijds te relativeren met een doorgaans open plan met mogelijke vides.

Voldoet een staalskeletwoning aan de huidige EPB regelgeving?

Aangezien de geïsoleerde bouwschil onafhankelijk van de draagstructuur en à la carte opgebouwd wordt, kan het isolatiepeil van de staalskeletwoning in functie van de ambitie of het vermogen van de bouwheer bepaald worden. Een laag K-peil is vlot haalbaar met minimale inspanningen. Het behalen van een voldoende laag E-peil dient, net als bij traditionele woningen, bewaakt te worden tijdens de ontwerpfase en kan aanvullend verzekerd worden door een bewuste toepassing van technieken en het optimalieren van de EPB aangifte. Er wordt steeds voldoende aandacht besteed aan de detaillering van de bouwschil en het vermijden van koudebruggen.

De bouwvoorschriften laten geen gebruik van staal of beton toe, wat nu?

De bouwvoorschriften hebben steeds betrekking op bestemming, omvang en uitzicht van een gebouw maar kunnen geen beperking opleggen aan de gekozen bouwmethode. Een woning met zuiver industriële opbouw kan aan de buitenzijde eenvoudig afgewerkt worden met meer vertrouwde materialen zoals baksteen of hout. Dergelijke afwerking kan natuurlijk de kostprijs aanzienlijk verhogen. Zolang er geen expliciet verbod op bepaalde materialen geformuleerd wordt, kan men echter vrij vlot industriële materialen zoals staal en beton toepassen. Indien nodig kan hiervoor een afwijking van de bouwvoorschriften aangevraagd worden.

SELECTIE

Dit project toont aan dat een staalskeletwoning niet noodzakelijk koel en onpersoonlijk hoeft te zijn. Behalve een doordachte materiaalkeuze is een goede voorbereiding van de draagstructuur hierbij cruciaal. De industriële ruwbouwelementen versmelten op een bijna vanzelfsprekende wijze samen met de afwerking en inrichting van de woning.
Het Cool van Staal
Buitengewoon Betaalbaar Bouwen 2013
Award voor Meest Budgetvriendelijke NieuwbouwReferenties

staalskeletwoningen, tenzij anders vermeld
156.18 ROEVENS - VAN DESSEL driegevelwoning te Nijlen
155.18 VAN DER SMISSEN - INDIGNE vrijstaande woning te Rotselaar
154.18 COEKAERTS - WATTE vrijstaande woning te Tienen
153.18 DE TANT - NECHELPUT kantoor te Kerksken
152.18 VAN ENGELAND - DEWILDE rijwoning te Edegem
151.18 PALSTERMAN - DE MIL vrijstaande woning te Erpe-Mere
150.18 VERSTRAETEN - DE BOCK vrijstaande woning te Lokeren
149.18 ULENS - D'HAVE koppelwoningen te Mariakerke
147.18 COURTENS - VAN KERREBROEK vrijstaande woning te Wortegem-Petegem
146.18 TROUBLEYN - UWANTEGE vrijstaande woning te Willebroek
145.18 HOORNE - VAN DEN BUSSCHE vrijstaande woning te Knesselare
144.18 CALLEBAUT - TIMMERMANS driegevelwoning te Teralfene
143.17 DE BIE - DE PAEPE vrijstaande woning te Zottegem
142.17 VERVAEKE - HAUTEKEETE driegevelwoning te Edelare
140.17 HEYNDRICKX - VAN CAMP driegevelwoning te Mechelen
139.16 PERDAENS - DECLERCQ driegevelwoning te Landskouter
137.16 MARCK VAN LIESHOUT vrijstaande woning te Boutersem
136.16 VAN LENT DAMAN driegevelwoning te Rumst
135.16 LEFEVRE VAN BRUSSEL vrijstaande woning te Zulte
133.16 BOSMANS OOMS driegevelwoning te Mechelen
131.16 VERLAECKT vrijstaande advocatenpraktijk met woning te Sint-Niklaas
130.15 WERBROECK PROVOOST vrijstaande woning te Roeselare
129.15 VILLANI DEKENS driegevelwoning te Affligem
128.15 VERHEYE VANDERLINDEN driegevelwoning te Erps-Kwerps
127.15 NOENS SNAUWAERT rijwoning te Merelbeke
126.15 DE VLIEGER MEEUS vrijstaande woning te Londerzeel
125.15 VIERENDEELS KEERSTOK vrijstaande woning te Geraardsbergen
124.15 LIMPENS VERBIEST driegevelwoning te Zegelsem
123.15 VAN GHELUWE VAN DER PLAETSEN vrijstaande woning te Drongen
122.15 VAN HAUWERMEIREN EECKHOUT vrijstaande woning te Ophasselt
119.15 DE JAEGER-BREAT VAN PAEMEL vrijstaande bel-etagewoning te Laarne
116.14 VANHASTEL vrijstaande bel-etagewoning te Edelare
115.13 BSA vrijstaand architectenkantoor te Edelare
114.12 FEYAERTS WELKENHUYZEN vrijstaande woning te Schaffen
113.12 ADAM vrijstaande woning te Bekkerzeel
112.12 DE PUYSSELEYR DEMEYER twee koppelwoningen te Lovendegem
109.12 CASTELEIN VERMOESEN vrijstaande woning te Denderhoutem
108.12 COESSENS BAUWENS vrijstaande bel-etagewoning te Zarlardinge
106.12 DEGRAEVE DELPORTE vrijstaande woning te Kluisbergen
105.12 VAN DER SMISSEN INDIGNE driegevelwoning te Wemmel
104.11 DESTOOP VAN VYNCKT vrijstaande gelijkvloerse woning te Gavere-Asper
103.11 GILLAIN CROON vrijstaande woning te Sterrebeek
102.11 DEGROOTE SIMOENS vrijstaande woning te Zingem
101.11 ROELENS VANHOUTTE vrijstaande bel-etagewoning te Escanaffles
100.11 TEMMERMAN driegevelwoning te Letterhoutem
99.11 DE BOCK DE BOCK vrijstaande woning met kapsalon te Belsele
97.11 HERMANS LENAERTS vrijstaande woning te Lint
96.11 DEHANDSCHUTTER driegevelwoning te Wemmel
95.11 PEETERS DOMS vrijstaande woning te Keerbergen
94.11 DE GRAUWE VAN DEN KIEBOOM driegevelwoning te Ronse
93.11 LAUWAERT VAN DE WIELE driegevelwoning te Welden
92.11 IDE VANDECANDELAERE vrijstaande woning te Anzegem
91.11 BROEDERS MEERT uitbreiding te Nazareth
88.10 DE HEYN VAN WIELE vrijstaande woning te Oudenburg
87.10 PIOT SMEETS driegevelwoning te Bekkevoort
86.10 BUYSROGGE VAN DEN HEUVEL vrijstaande woning te Damme
84.10 VANHOLDER koppelwoning te Onkerzele
83.10 HIMSCHOOT koppelwoning te Onkerzele
82.10 DELBEKE DE SCHRYVER driegevelwoning te Sint-Maria-Oudenhove
81.10 GYPEN PYNKET driegevelwoning te Tollembeek
80.10 JONCKHEERE EECKHOUT vrijstaande woning te Sint-Maria-Oudenhove
78.10 VANHOUTER MAENHOUT vrijstaande woning te Lochristi
77.10 VANSINTJAN rijwoning te Zottegem
76.10 VAN WOENSEL VAN ZELE vrijstaande woning te Zeveneken
75.10 BOUHON KEULEN vrijstaande woning te Herent
74.09 VAN DER WEE GEURTS driegevelwoning te Kontich
73.09 MANGELSCHOTS LUSZCZ vrijstaande woning te Balen
72.09 PITTEURS FAYE vrijstaande woning te Bekkerzeel
71.09 MOERMAN SIMOENS vrijstaande woning te Mariakerke
69.09 VANDAELE BOSTYN uitbreiding te Roeselare
67.09 BORIAU VANDERBEKEN driegevelwoning te Geraardsbergen
66.09 BORMS SASANGUIE driegevelwoning te Erpe-Mere
65.08 VANHIE DECLOEDT vrijstaande woning te Bellegem
63.08 TITA meergezinswoning te Machelen
62.08 VAN BEERSEL DEVUYST vrijstaande woning te Peulis
61.08 VAN DEN BROECK MOENS vrijstaande woning te Affligem
57.08 HOOFTMAN VERHAEGHEN REMON driegevelwoning met huisartspraktijk te Kruibeke
56.07 DE MEULENAERE LEGIEST vrijstaande woning te Lochristi
54.07 VAN DER HEIJDEN FASTRE vrijstaande woning te Linter
53.07 DE MEETER SCHOCKAERT vrijstaande woning te Erembodegem
52.07 VANDEMEULEBROUCKE BAERT vrijstaande bel-etagewoning te Mater
50.07 POLLET VERMEULEN vrijstaande gelijkvloerse loftwoning te Puivelde
48.07 CRAENEN COURTOIS uitbreiding te Ternat
47.07 PITTEURS DEHERTOG driegevelwoning te Ternat
46.06 DE PUYDT VAN LANCKER bel-etage bedrijfswoning met kantoor te Evergem
45.06 VAN DER CAMMEN vrijstaande woning te Teralfene
44.06 BOSMAN VAN DE VOORDE vrijstaande bedrijfswoning te Beveren
42.06 VERSCHUEREN V. CAUWENBERGHE vrijstaande bel-etage kangoeroewoning te Sint-Pauwels
41.06 VAN ALBOOM HEYVAERT vrijstaande woning te Gentbrugge
40.06 VEREECKEN HESSELS driegevelwoning te Elversele
39.06 JANSSENS DE MEULEMEESTER driegevelwoning te Blaasveld
37.06 SMET driegevelwoning te Wommelgem
36.06 VAN THUYNE DE BUYSSER vrijstaande woning te Ename
35.05 DE SMET CLAEYS vrijstaande woning te Scheldewindeke
34.05 V.D. MEERSCHAUT DE KETELAERE vrijstaande woning te Gavere-Asper
30.05 VANDEPOELE driegevelwoning te Ternat
29.05 POELMANS MICHIELS vrijstaande woning te Walshoutem
28.05 DEBUE VANLANCKER rijwoning te Nederzwalm
27.05 VANDEWEGHE BOOGHMANS vrijstaande woning te Balegem
25.05 PLATTEAU CONDUITES uitbreiding kantoren te Péruwelz
24.05 POOLS PAULY vrijstaande woning te Hasselt
23.04 BELINTRA bedrijfswoning te Semmerzake **
23.04 MAINTENANCE PARTNERS kantoren met industrieloods te Zwijndrecht **
22.04 DE VOS traditionele meergezinswoning te Gent
21.04 BESSEMS BOMANS vrijstaande woning te Sint-Maria-Horebeke
20.04 DE COLVENAER DE MEESTER traditionele vrijstaande woning te Sint-Gillis-Waas
19.04 HEIREMANS PALMEN traditionele uitbreiding te Denderleeuw
18.04 GALLE PRIEELS driegevelwoning te Grotenberge
15.04 DE SAEDELEER GALLE uitbreiding te Hillegem
14.04 TOMMELEYN BRAEM bel-etage rijwoning te Izegem
12.03 VERCAUTEREN DE BOCK traditionele vrijstaande woning te Waasmunster
09.01 SCEVENELS SYX traditionele verbouwing te Sint-Niklaas
08.01 WAEGEMAN DE BOECK traditionele verbouwing te Dendermonde
07.00 VAN WESTEN vrijstaande woning te Brecht *
07.00 ENGELS CHERLET vrijstaande woning te Merelbeke *
07.00 HEADLINE vrijstaande woning met kantoren te Merelbeke *
05.00 VANSTEENLANDT DE SAEGHER traditionele verbouwing te Sint-Niklaas
00.98 BESSEMS BOMANS inrichting loft te Gent
00.97 BESSEMS inrichting loft te Gentbrugge

CONTACT

VERZEND MAIL

Johan Bessems
ingenieur-architect
zaakvoerder

Bessems Staalarchitectuur bvba
BTW BE 0894.224.489
RPR Gent, afdeling Oudenaarde

Edelareberg 2b
9700 Oudenaarde

kantooruren van 9u tot 18u
enkel op afspraak

0497/53.59.13

055/61.04.07

055/61.08.77

info@bessems.be